U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Coaching is een Engelse term die gemakkelijk voor veel verschillende begeleidingsvormen gebruikt wordt. Dergelijke synoniemen van die begeleidingsvormen zijn supervisie, mentoring, counseling, therapie enzovoort. De literatuur is niet eenduidig over een definitie. Coaching is in feite een specifieke vorm van begeleiden. Naast coaching bestaan er ook andere manieren om het begeleiden vorm te geven. Afhankelijk van de situatie en de omstandigheden moet steeds voor de meest passende vorm van begeleiding te worden gekozen.


Een definitie: Coaching is een vorm van persoonlijke begeleiding op basis van een gelijkwaardige één-op-één-relatie. De coachee leert, de coach ondersteunt dit leerproces. Binnen het coachingstraject worden de doelen vooraf bepaald. Doel van de coaching is het vergroten van de persoonlijke effectiviteit van de coachee. Coaching van groepen is echter ook mogelijk. De coach zoekt dan naar collectieve patronen in gedrag en denken in de groep.

Maatschappelijk is een trend aanwijsbaar dat mensen in toenemende mate werk zoeken waarin ze in de eerste plaats zichzelf, hun kwaliteiten, hun plezier en hun voldoening in het werk als referentie nemen en in tweede instantie daarbij een werkgever zoeken die belang heeft bij het verder ontwikkelen van die kwaliteiten. Daarmee wordt een oud dilemma "of het belang van de werkgever of dat van de werknemer voorop moet staan" getransformeerd in een gemeenschappelijk goed.


Werkgevers hebben er daarom ook belang bij dat werknemers hun eigen loopbaan en mobiliteit ter hand nemen en zelf verantwoordelijkheid nemen bij het kiezen van werk dat als een persoonlijk kledingstuk als gegoten moet zitten. Praktijk Themis biedt een gestructureerde manier om met jezelf als uitgangspunt eigen antwoorden te vinden op vragen rond werk.

Het gaat bij ons om het vinden van je eigen antwoorden op de vragen in leven en werk. Wanneer je eenmaal jouw vragen scherp hebt, of dat nu op werkgebied is of breder, zijn je eigen antwoorden binnen handbereik.

Coaching kan worden gegeven, bijvoorbeeld op:

 • het beter functioneren op de huidige werkplek
 • feedback op de manier waarop je in je werk staat en met je collega's omgaat
 • nadenken en navoelen over het vervolg van je loopbaan en daar een scherper beeld van krijgen
 • onrust of stressverschijnselen signaleren en om daar beter mee om te gaan
 • zoeken naar nieuwe inspiratie en plezier in het werk voor mensen die zijn vastgelopen of hun energie kwijt zijn
 • begeleiding om uit te zoeken of er in het leven nog meer voor je in het vat zit
 • het vanuit jezelf en niet vanuit verwachtingen van jezelf of van anderen zicht krijgen op eigen loopbaanwensen en -perspectieven

Zo’n coaching omvat bijvoorbeeld de volgende elementen: 

 • de eigen situatie in kaart brengen, starten bij 'wat er is'.
 • wensen, verlangens en talenten onderzoeken
 • bekeken wordt in hoeverre deze in de huidige situatie tot hun recht komen, er van uitgaande dat verlangens een reflectie zijn van wie we eigenlijk zijn
  kijken hoe situaties tot nu toe zijn aangepakt en welke alternatieven er zijn.
  volgens een gestructureerde methode een gewenste situatie visualiseren en een plan van aanpak maken.
 • prioriteiten stellen en een goede balans zoeken tussen gerichte actie en ontvankelijkheid.

Neem contact op en bespreek de mogelijkheden die er voor u zijn.